קישורים

חברה המתמחה בחיפוש פטנטים והמצאות מכל התחומים - http://www.new-tone.co.il

משרד המשפטים - http://www.justice.gov.il/mojHeb

לשכת עורכי הדין - http://www.israelbar.org.il

הרשות להגבלים עסקיים - http://www.antitrust.gov.il/antitrust/he-il

הארגון הבינלאומי לקניין רוחני - http://www.wipo.int/portal/index.html.en

רשם הפטנטים וסימני המסחר - http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim

אתר הפטנטים האמריקאי - http://www.uspto.gov

אתר הפטנטים הבריטי - http://www.patent.gov.uk/tm.htm

משרד התקשורת - http://www.moc.gov.il 

הרשות השנייה - http://www.rashut2.org.il

עורך דין, עו"ד -תוכלו למצוא במדריך עורכי הדין בישראל.

חוק זכויות יוצרים - www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/196_3_1.rtf

פקודת סימני מסחר - www.justice.gov.il/MOJHeb/…/HokVeTakanot.htm

חוק הפטנטים - www.justice.gov.il/MOJHeb/…/HokHapatentim.htm

פקודת הפטנטים והמדגמים - www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/Midgamim/Hok.htm

תקנות המדגמים www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/Midgamim/Patent+and+Designs+Regulation.htm

חוק עוולות מסחריות - www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp

שינוי גודל פונט
ניגודיות